اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘worms’

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی What are viruses, worms, and Trojansمقاله انگلیسی با ترجمه فارسی در رابطه ويروسها ، كرمها وتروژانها چه هستند؟ (What are viruses, worms, and Trojans)  حدود 8 صفحه ای که مقدمه و فهرستی از ان را در زیر می بینید What are viruses, worms, and Trojans? Viruses, worms, and Trojans are malicious programs that can cause damage to your computer and information […]... (ادامه مطلب)