اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘ios’

مقاله ترجمه شده : مترجم آدرسهاي شبكهِ ios ِ سيسكومقال انگلیسی با ترجمه فارسی CISCO IOS NETWORK ADDRESS TRANSLATION (مترجم آدرسهاي شبكهِ ios ِ سيسكو) دارای 11 صفحه متن انگلیسی همراه با 12 صفحه ترجمه فارسی لینک زبان اصلی مقاله   : http://www.cisco.com/en/US/technologies/tk648/tk361/tk438/technologies_white_paper09186a0080091cb9.pdf بخشی از متن به همراه ترجمه فارسی : In its simplest configuration, the Network Address Translator (NAT) operates on a router connecting two […]... (ادامه مطلب)