اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘نرم افزار مایا’

مقاله معرفی و آموزش نرم افزار مایا mayaمقاله فارسی کامل در رابطه با معرفی و آموزش مایا در 53 صفحه فهرست موضوعی این مقاله را در زیر مشاهده می کنید : فهرست مقدمه: 1 تفاوت های بین Maya camplete  و Maya uhlmited. 2 مراحل نصب نرم افزارMaya5. 3 آشنایی با محیط نرم افزار مایا 6 آشنایی با نوارمنو. 6 تنظیمات فرمان ها […]... (ادامه مطلب)