اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘موجودیت ها’

نمودار ER سیستم داروخانهنمودار  er سیستم داروخانه دارای تمامی موجودیت ها ، صفت ها و رابطه های میان آن ها همراه با فایل visio برای خرید و دانلود روی لینک زیر کلیک کنید... (ادامه مطلب)