اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘مقاله الگوپذيري و رفتار کودکان’

مقاله نقش رسانه‌هاي جمعي (با تاکيد برتلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکانمقاله نقش رسانه‌هاي جمعي با تاکيد بر تلويزيون در الگوپذيري و رفتار کودکان شامل 173 صفحه در این تحقیق تاثيرات مثبت و پيامدهاي منفي وابستگي کودکان به تلويزيون و اینترنت را مورد بررسي قرار گرفته است. فهرست مطالب را در زیر مشاهده میکنید فهرست مطالب: پيشگفتار مقدمه فصل اول: مباني نظري تحقيق بيان مساله واهميت […]... (ادامه مطلب)