اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘ترجمه Business model’

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مدل تجاري (Business Model)مقاله انگلیسی در رابطه  (Business model)  به همراه ترجمه  فارسی (مدل تجاري) که مقدمه ای از ان را در زیر می بینید Business Model What is a business model? A business model is nothing else than a representation of how an organization makes (or intends to make) money. This can be nicely described through the […]... (ادامه مطلب)