اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سپتامبر, 2015

بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشاین مجموعه شامل موارد زیر می باشد. سوالات عمومی تمامی سال های گذشته و آزمون های استخدامی دیگر (همراه با پاسخنامه) دفترچه عمومی سال ۸۹ (مشترک بین تمام رشته ها) (همراه با پاسخنامه) دفترچه تخصصی سال ۸۹ (لیست رشته ها در زیر آمده است) (بدون پاسخنامه) عنوان رشته تعداد سوال سوالات هنر آموز حسابداری ۵۰ […]... (ادامه مطلب)