اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله فارسی استفاده از RFID در صنعت حمل و نقل هوایی

مقاله استفاده از RFID در صنعت حمل و نقل هوایی دارای 12 صفحه همراه با تصاویر

فهرست

مقدمه.

استانداردهای مورد استفاده

پروتکل کلاس RP1740.

استفاده در خطوط هوایی و فرودگاه‌‌ها

طراحی و پیاده‌سازی..

نتایج عملی..

ارتقای کارایی..

مقایسه قیمت سخت‌افزارهای مورد استفاده با سیستم بارکد.

زیرساخت مورد نیاز برای پیاده‌سازی..

نتیجه‌گیری..

منابع.