اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی طرح تجاري (Business Plan)

مقاله انگلیسی در رابطه  (Business Plan)  به همراه ترجمه  فارسی (طرح تجاري) که مقدمه ای از ان را در زیر می بینید

Business Plan

Definition: A written document describing the nature of the business, the sales and marketing strategy, and the financial background, and containing a projected profit and loss statement.

A business plan is also a road map that provides directions so a business can plan its future and helps it avoid bumps in the road. The time you spend making your business plan thorough and accurate, and keeping it up-to-date, is an investment that pays big dividends in the long term.

Your business plan should conform to generally accepted guidelines regarding form and content. Each section should include specific elements and address relevant questions that the people who read your plan will most likely ask.

طرح تجاري

تعريف : گزارشي است كتبي كه ماهيت تجارت ، استراتژي بازاريابي و فروش ، دورنماي مالي و سود و ضرر طرح را تشريح مي كند .

طرح تجاري همانند نقشه اي است كه دستورالعمل ها (مسير ها) را به شما نشان ميدهد و در برابر ناملايمات راه تجارت به شما كمك مي كند . زماني را كه شما براي آماده كردن طرح تجاري دقيق و جامع خود صرف       مي كنيد و سعي داريد آن را به روز نگه داريد ، نوعي سرمايه گذاري است كه سود آن در طولاني مدت عايد شما مي شود . طرح تجاري شما بايستي مطابق با راهبردهاي پذيرفته شده در رابطه با شكل و محتوا باشد . هر بخش بايد ويژگي هاي مخصوص به خود را داشته باشد و پرسش هايي كه ممكن است براي خوانندگان مطرح شود را راهنمايي كند.

برای خرید و دانلود مقاله کامل لاتین به همراه ترجمه آن روی لینک زیر کلیک کنید