اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي كافی نت

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي كافـي‌نت فایل ورد قابل ویرایش

با ظرفيت 6 دستگاه رايانه متصل به شبكه

فهرست

خلاصه طرح… 3

مـقـدمـه : 4

سرمايه گذاري مورد نياز طرح… 5

الف – سرمايه ثابت…. 5

ب- سرمايه در گردش : 8

ج- درآمد طرح : 11

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي: 11

پيش‌بيني مالي طرح… 12

محاسبه دوره بازگشت سرمايه: 12

محاسبه نقطه سر به سر: 13

محاسبه كارمزد وام : 14

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات…. 14

 

خلاصه طرح

موضوع طرح : كافي نت

ظرفيت طرح : شش دستگاه رايانه متصل به شبكه

محل اجراي طرح : قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 3/169 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 19/3ميليون ريال

سهم تسهيلات: 150 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: سي و يك ماه

اشتغالزايي : هفت نفر

برای خرید و دانلود کامل فایل ورد طرح  روی لینک زیر کلیک کنید

20,000 ریال – این محصول را میخواهم