اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخ (تستی و تشریحی) درس تحقیق در عملیات/ پژوهش عملیاتی پیام نور ۱۰نیمسال

سوالات + جواب تستی و تشریحی درس تحقیق در عملیات/ پژوهش عملیاتی
کد های درس : 1115158-1214046-1218009-1218028-1218065-1218119-1218268-1234002

مخصوص رشته های مهندسی فناوری اطلاعات ، حسابداری – تمامی گرایش های مدیریت (دولتی ، جهانگردی ، بازرگانی ، صنعتی و …)

10 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه

مـحتویـات فایل:

نیمسال دوم 94-93 + پاسخنامه تستی + تشریحی
نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 93-92 + پاسخنامه تستی + تشریحی
نیمسال اول 93- 92 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه تستی
نیمسال اول 92-91 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال اول 91-90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 90-89 + پاسخنامه تستی +تشریحی
نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه تستی + تشریحی

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخ نامه ها روی لینک زیر کلیک کنید