اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس مدیریت رفتار سازمانی پیام نور ۹ نیمسال

سوالات + جواب تستی درس مدیریت رفتار سازمانی / رفتار سازمانی
کد های درس :**    1218010_1218032   _ 1218067 _  1218123_1218357     **

مخصوص  رشته های مدیریت ( تمامی گرایش ها ) – رشته علوم اقتصادی ، رشته حسابداری

۹ نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه

مـحتویـات فایل:

نیمسال دوم 94-93 + پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه

نیمسال دوم 93- 92 + پاسخنامه
نیمسال اول 93- 92 + پاسخنامه

نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + پاسخنامه

 نیمسال دوم 91- 90 + پاسخنامه

نیمسال دوم 89- 88 + پاسخنامه (سوال تشریحی با پاسخ)

تابستان 91 + پاسخنامه

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخ نامه ها روی لینک زیر کلیک کنید