اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس سازمان مدیریت در آموزش و پرورش /مدیریت آموزشی پیام نور(تمام ترم ها)

سوالات + جواب تستی درس سازمان مدیریت در آموزش و پرورش /مدیریت آموزشی / مقدمات مدیریت / مدیریت عمومی
کد های درس :**     1112190 -1211021 – 1211043- 1211060- 1211267- 1211315 -1211330 – 1211403- 1211428 -1220496 – 1225102   **

مخصوص رشته های علوم تربیتی – اموزش علوم تجربی – تربیت بدنی – امور تربیتی – آموزش ریاضی – آموزش زبان انگلیسی – آموزش دینی عربی – آموزش پرورش ابتدایی

به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه تستی

مـحتویـات فایل:

ترم های:

نیمسال دوم 94-93 + پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه

نیمسال دوم 93- 92 + پاسخنامه

نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه

 نیمسال دوم 91- 90 + پاسخنامه

 نیمسال دوم 90- 89 + پاسخنامه

 نیمسال دوم 89- 88 + پاسخنامه

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخ نامه ها روی لینک زیر کلیک کنید

20,000 ریال – این محصول را میخواهم