اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس روانشناسی تربیتی /جریان های فکری و عاطفی رایج…/طراحی و مطالعه پیام نور(تمام ترم ها)

سوالات + جواب تستی درس روانشناسی تربیتی /جریان های فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان / طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش
کد های درس :**    1211309- 1211347  – 1211365-1211386-1217008 -1217096 -1217172- 1217236- 1220529 -1220541    **

مخصوص رشته های علوم تربیتی – اموزش حرفه وفن – تربیت بدنی – امور تربیتی – روانشناسی عمومی – آموزش دینی عربی – آموزش پرورش ابتدایی – راهنمایی و مشاوره

به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه تستی

مـحتویـات فایل:

ترم های:

نیمسال دوم 94-93 + پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه

نیمسال دوم 93- 92 + پاسخنامه
نیمسال اول 93- 92

نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + پاسخنامه

نیمسال اول 91- 90 + پاسخنامه

 نیمسال دوم 90- 89 + پاسخنامه

 نیمسال دوم 89- 88 + پاسخنامه

تابستان 91 + پاسخنامه

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخ نامه ها روی لینک زیر کلیک کنید

 
20,000 ریال – این محصول را میخواهم