اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس رشد و نمو گیاهی پیام نور 9نیمسال

سوالات + جواب تستی درس رشد و نمو گیاهی
کد های درس : 1112051

مخصوص تمامی گرایش های رشته زیست شناسی

9 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه

مـحتویـات فایل:

نیمسال اول 93- 92

نیمسال دوم 91- 90 + پاسخنامه
نیمسال اول 91-90

نیمسال دوم 90-89 + پاسخنامه + تشریحی

نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه + تشریحی
نیمسال اول 89-88

نیمسال دوم 88-87

تابستان 89

تابستان 90

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخ نامه ها روی لینک زیر کلیک کنید