اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

پاور پوینت امام زمان

پاور پوینت امام زمان در 14 صفحه

نمونه اسلاید

emamzaman

emamzaman2