اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘پاورپوینت معماری’

پاورپوینت فضا و محصوریت در معماریپاورپوینت کامل و جذاب فضا و محصوریت در معماری دارای 31 اسلاید فهرست کلی مطالب : مقدمه رابطه منطق ادراک محیط واندیشه چگونه است؟ فضا حس مکان مفهوم مکان اصل محصورکردن فضا یا محصوریت اصل مقیاس وتناسب درجه ی محصوریت نور منابع ومآخذ   نمونه ای از اسلاید های این پاورپوینت را در زیر مشاهده […]... (ادامه مطلب)

پاورپوینت معماری پایدارپاورپوینت کامل و جذاب معماري پایدار دارای 57 اسلاید فهرست کلی : oپايداري در معماري oتعريف توسعه پايدار oاصول توسعه ساخت و ساز پایدار oاصول معماری پايدار oاصل اول:حفظ انرژی oاصل دوم: هماهنگی با اقلیم oاصل سوم:کاهش استفاده از منابع جدید oاصل جهارم:برآوردن نیازهای ساکنان oاصل پنچم:هماهنگی با سایت oاصل ششم:کل گرایی oمعمارانی که آثار شاخصی […]... (ادامه مطلب)

پاورپوینت معماري سنتي ايران با توجه به ساخت و ساز پايدار در چهار اقليم ايرانپاورپوینت کامل و جذاب معماري سنتي ايران با توجه به ساخت و ساز پايدار در چهار اقليم ايران دارای 25 اسلاید درﭼﻬﺎر اﻗﻠﻴﻢ ﻛلی اﻳﺮان، ﻣﻌﻤﺎری ﺳنتی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب، ﮔﺮم و خشک، ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب و ﺳﺮد، از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﺮرسی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻴﭙﻮﻟﻮژی […]... (ادامه مطلب)

پاورپوینت رابطه موسیقی و معماریپاورپوینت کامل و جذاب رابطه میان موسیقی و معماری دارای 29 اسلاید   نمونه ای از اسلاید های این پاورپوینت را در زیر مشاهده می کنید :... (ادامه مطلب)

پاورپوینت ابعاد مختلف آثار معماريپاورپوینت ابعاد مختلف آثار معماری دارای 21 اسلاید زیبا همراه با تصاویر جذاب مرتبط با موضوع چند نمونه از اسلاید ها را در زیر می بینید : برای خرید و دانلود کامل پاورپوینت روی لینک زیر کلیک کنید... (ادامه مطلب)

پاورپوینت ریتم در معماریپاورپوینت مفهوم ریتم در معماری دارای 27 اسلاید زیبا همراه با تصاویر نمونه اسلاید :     برای خرید و دانلود کامل پاورپوینت روی لینک زیر کلیک کنید... (ادامه مطلب)

پاورپوینت نور در معماری ( کاربرد نور در معماری)پاورپوینت کاربرد نور در معماری دارای 17 اسلاید زیبا نمونه اسلاید ها: برای خرید و دانلود پاورپوینت کامل روی لینک زیر کلیک کنید... (ادامه مطلب)

پاورپوینت رنگ در معماری ( کاربرد رنگ در معماری)پاورپوینت کاربرد رنگ در معماری دارای 24 اسلاید زیبا نمونه اسلاید: برای خرید و دانلود پاورپوینت کامل روی لینک زیر کلیک کنید... (ادامه مطلب)