اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘مقاله ترجمه شده کامپیوتر’

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی What are viruses, worms, and Trojansمقاله انگلیسی با ترجمه فارسی در رابطه ويروسها ، كرمها وتروژانها چه هستند؟ (What are viruses, worms, and Trojans)  حدود 8 صفحه ای که مقدمه و فهرستی از ان را در زیر می بینید What are viruses, worms, and Trojans? Viruses, worms, and Trojans are malicious programs that can cause damage to your computer and information […]... (ادامه مطلب)