اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘مقاله انگلیسی معماری’

مقاله ترجمه شده Early Islamic Architecture and Structural Configurations -معماری اوایل اسلام و شکل ساختاری آنمقاله انگلیسی و ترجمه کامل فارسی Early Islamic Architecture and Structural Configurations (معماری اوایل اسلام و شکل ساختاری آن) لینک مقاله زبان اصلی : http://ijaud.srbiau.ac.ir/article_591_94.html اثر :  Kubilay Kaptan بخشی از چکیده به همراه ترجمه  : Abstract: Islam spread rapidly after its founding, encompassing much of North Africa, the Middle East, and Southeast Asia. The art […]... (ادامه مطلب)