اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘مقاله انگلیسی فیزیک’

مقاله ترجمه شده تنش ناشی از تماس و بار يک مجموعه ارتجاعي پيچ شدهمقاله انگلیسی   Contact stresses and Loads in an elastic bolted assembly همراه با ترجمه فارسی (تنش ناشی از تماس و بار يک مجموعه ارتجاعي پيچ شده)  (متن اصلی همراه با ترجمه فارسی) منبع انگلیسی :  http://www-mdp.eng.cam.ac.uk/web/library/enginfo/textbooks_dvd_only/DAN/SSS/home.html این مقاله شامل دو فصل بوده همراه با تصاویر  و فرمول ها و مثال های مرتبط با موضوع فصل اول […]... (ادامه مطلب)