اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘درس مدیریت تطبیقی’

سوال با پاسخنامه درس مدیریت تطبیقی پیام نور 12نیمسالسوالات + جواب تستی و تشریحی درس مدیریت تطبیقی کد های درس : 1218044 مخصوص رشته های مدیریت دولتی 12 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه مـحتویـات فایل: نیمسال دوم 94-93 + پاسخنامه نیمسال دوم 93-92 + پاسخنامه نیمسال اول 93- 92 + پاسخنامه نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه نیمسال اول 92-91 […]... (ادامه مطلب)