اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘درس مبانی مدیریت بازرگانی’

سوال با پاسخنامه درس مبانی مدیریت بازرگانی پیام نور 10نیمسالسوالات + جواب تستی درس مبانی مدیریت بازرگانی کد های درس : 1235003 مخصوص رشته مدیریت بازرگانی ۱۰ نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه مـحتویـات فایل: نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه نیمسال دوم 93-92 + پاسخنامه نیمسال اول 93- 92 + پاسخنامه نیمسال اول 92-91 + پاسخنامه نیمسال دوم 91- 90 + پاسخنامه […]... (ادامه مطلب)