اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘درس دستور نگارش1’

سوال با پاسخنامه درس دستور و نگارش1 پیام نور (تمام ترم ها)سوالات + جواب تستی درس دستور نگارش1 کد های درس : 1212049 – 1212107 مخصوص رشته های مترجمی زبان انگلیسی – زبان و ادبیات انگلیسی 12 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه مـحتویـات فایل: نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه نیمسال دوم 93-92 نیمسال اول 93- 92 نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه نیمسال […]... (ادامه مطلب)