اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘درس خواندن و درک مفاهیم1’

سوال با پاسخنامه درس خواندن و درک مفاهیم1 پیام نور 13نیمسالسوالات + جواب تستی درس خواندن و درک مفاهیم1 کد های درس : 1212045 -1225004  -1225111 مخصوص رشته های مترجمی زبان انگلیسی – زبان و ادبیات انگلیسی – آموزش زبان انگلیسی 13 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه مـحتویـات فایل: نیمسال دوم 94-93 + پاسخنامه نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه نیمسال دوم […]... (ادامه مطلب)