اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘داستان انگلیسی با ترجمه’

ترجمه فارسی داستان The Bet (شرط بندی) +فایل صوتیداستان کوتاه  انگلیسی به همراه ترجمه فارسی The Bet (شرط بندی) و به همراه فایل صوتی فایل word تایپ شده قابل ویرایش + فایل صوتی داستان mp3 شرط بندی  The Bet اثر آنتوان چخوف  Anton Chekhov برگرفته از کتاب “بیان شفاهی داستان 2” قسمتی از داستان به همراه ترجمه را در زیر مشاهده می کنید: […]... (ادامه مطلب)

ترجمه فارسی داستان The Tell-Tale Heart (قلب خبرچین) +فایل صوتیداستان کوتاه  انگلیسی به همراه ترجمه فارسی The Tell-Tale Heart (قلب خبرچین)  و  به همراه فایل صوتی فایل word تایپ شده قابل ویرایش + فایل صوتی داستان mp3 قلب خبرچین   The Tell-Tale Heart اثر ادگار آلن پو  Edgar Allen Poe برگرفته از کتاب “بیان شفاهی داستان 2” قسمتی از داستان به همراه ترجمه را در زیر […]... (ادامه مطلب)

ترجمه فارسی داستان The Sniper (تک تیرانداز) +فایل صوتیداستان کوتاه  انگلیسی به همراه ترجمه فارسی The Sniper (تک تیرانداز) و به همراه فایل صوتی فایل word تایپ شده قابل ویرایش + فایل صوتی داستان mp3 تک تیرانداز  The Sniper اثر لیام او فلاهرتی  Liam O’Flaherty برگرفته از کتاب “بیان شفاهی داستان 2” قسمتی از داستان به همراه ترجمه را در زیر مشاهده می کنید: […]... (ادامه مطلب)

ترجمه فارسی داستان After Twenty Years (پس از بیست سال) +فایل صوتیداستان کوتاه  انگلیسی به همراه ترجمه فارسی After Twenty Years (پس از بیست سال) و به همراه فایل صوتی فایل word تایپ شده قابل ویرایش + فایل صوتی داستان mp3 پس از بیست سال After Twenty Years اثر اُ. هنري  O. Henry برگرفته از کتاب “بیان شفاهی داستان 2” قسمتی از داستان به همراه ترجمه را […]... (ادامه مطلب)

ترجمه فارسی داستان The Open Window (پنجره باز) +فایل صوتیداستان کوتاه  انگلیسیThe Open Window با ترجمه فارسی (پنجره باز) به همراه فایل صوتی فایل word تایپ شده قابل ویرایش + فایل صوتی داستان mp3 پنجره باز  The Open Window اثر اثر اچ اچ مونرو  H. H. Munro برگرفته از کتاب “بیان شفاهی داستان 2” قسمتی از داستان به همراه ترجمه را در زیر مشاهده می […]... (ادامه مطلب)

ترجمه فارسی داستانThe Story of an Hour (داستان یک ساعت) +فایل صوتیداستان کوتاه  انگلیسی به همراه ترجمه فارسی  داستانThe Story of an Hour (داستان یک ساعت)  و به همراه فایل صوتی فایل word تایپ شده قابل ویرایش + فایل صوتی داستان mp3 (داستان یک ساعت) The Story of an Hour اثر کیت چاپین Kate Chopin   برگرفته از کتاب “بیان شفاهی داستان 2” قسمتی از داستان به […]... (ادامه مطلب)

ترجمه فارسی داستانAll Summer in a Day(همه تابستان دریک روز)+فایل صوتیداستان کوتاه  انگلیسی به همراه ترجمه فارسی  All Summer in a Day (همه تابستان دریک روز) و فایل صوتی فایل word تایپ شده قابل ویرایش + فایل صوتی داستان mp3 همه تابستان دریک روز  All Summer in a Day اثر ری برد بری Ray Bradbury برگرفته از کتاب “بیان شفاهی داستان ۱” قسمتی از داستان […]... (ادامه مطلب)

ترجمه فارسی داستانThe Lady or the Tiger (ببر يا بانو؟) +فایل صوتیداستان کوتاه  انگلیسی به همراه ترجمه فارسی  The Lady or the Tiger (ببر يا بانو؟) و به همراه  فایل صوتی فایل word تایپ شده قابل ویرایش + فایل صوتی داستان mp3 ببر يا بانو؟  The Lady or the Tiger اثر فرانک آر استاکتون Frank R. Stockton برگرفته از کتاب “بیان شفاهی داستان ۱” قسمتی از […]... (ادامه مطلب)

ترجمه فارسی داستان The Interlopers +فایل صوتیداستان کوتاه  انگلیسی به همراه ترجمه فارسی  The Interlopers ( فرصت طلب ها ) و فایل صوتی فایل word تایپ شده قابل ویرایش + فایل صوتی داستان mp3 فرصت طلب ها  The Interlopers اثر اچ اچ مونرو  H. H. Munro برگرفته از کتاب “بیان شفاهی داستان ۱” قسمتی از داستان به همراه ترجمه را در زیر مشاهده می […]... (ادامه مطلب)

ترجمه داستان The Story-Teller (قصه گو) + فایل صوتیداستان کوتاه (6صفحه) انگلیسی به همراه ترجمه فارسی  The Story-Teller (قصه گو) و فایل صوتی فایل word تایپ شده قابل ویرایش + فایل صوتی داستان mp3 قصه گو The Story-Teller اثر اچ اچ مونرو  H. H. Munro برگرفته از کتاب “بیان شفاهی داستان ۱” قسمتی از داستان به همراه ترجمه را در زیر مشاهده می کنید: […]... (ادامه مطلب)