اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

ترجمه داستان A Day’s Wait (يک روز انتظار) + متن انگلیسی

5,000 ریال – این محصول را می خواهم