اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

پاورپوینت سوخت های فسیلی

پاورپونت انرژی فسلی / سوخت فسیلی
سطح پاورپوینت درجه 2 می باشد
سوخت های فسیلی  سوخت های فسیلی2