اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

پاورپوینت اختلال دو قطبی

 

  • ازاختلال دو قطبي با عنوان افسردگي شيدائي نام برده مي‌شد.
  • همانگونه که از نام استنباط مي‌شود کسي که دچار اختلال دوقطبي است دچار نوسانات خلقي  شديد ميباشد.اين نوسانات معمولا هفته ها يا ماها طول ميکشد و با انچه مردم عادي در زندگي روزمره تجربه ميکنند بسيارمتفاوت است.
  • خلق افسرده: احساس شديد افسردگي
  • خلق شيدا: احساس شادماني بسيار و نااميدي
  • خلق مختلط: به عنوان مثال خلق افسرده همراه با بيقراري و فعاليت بيش از اندازه ناشي از شيدائي.

ekhtelal4 ekhtelal8

ekhtelel11