اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

نمودار ER سیستم داروخانه

نمودار  er سیستم داروخانه دارای تمامی موجودیت ها ، صفت ها و رابطه های میان آن ها همراه با فایل visio

https://30b.org/wp-content/uploads/erb.png

برای خرید و دانلود روی لینک زیر کلیک کنید