اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله و گزارش کارآموزی نرم افزار ms project

مقاله و گزارش کار آموزی کامل (شامل معرفی و آموزش و مراحل انجام کار) نرم افزار microsoft project دارای 24 صفجه

این مقاله را می توان به عنوان گزارش کار آموزی نیز استفاده کرد

فهرست موضوعی را می توانید در زیر مشاده کنید:

فهرست

مقدمه.

آشنایی با نرم افزار MSP.

انواع نماها در MSP.

شرح یک پروژه و ایجاد یک پروزه جدید در MSP.

نوار Tasks ازProject Guide برای تعریف پروژه و فعالیت ها

تنظیم اطلاعات زمان بندی و تعریف فعالیت ها در MSP.

وارد نمودن مدت زمان فعالیت ها در MSP.

ساختار شکست کار 13

مشخص کردن زمان بحرانی به کمک MSP.

نحوه ی ارتباطات یا Relationship بین فعالیت ها در MSP.

تعریف و تنظیم اطلاعات منابع   درMSP.

تنظیمات مربوط به محاسبات منابع در MSP.

گزارش گیری از منابع پروژه توسط MSP.

برای دانلود و خرید مقاله کامل روی لینک زیر کلیک کنید