اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله معرفی و آموزش نرم افزار مایا maya

مقاله فارسی کامل در رابطه با معرفی و آموزش مایا در 53 صفحه

فهرست موضوعی این مقاله را در زیر مشاهده می کنید :

فهرست

مقدمه: 1

تفاوت های بین Maya camplete  و Maya uhlmited. 2

مراحل نصب نرم افزارMaya5. 3

آشنایی با محیط نرم افزار مایا 6

آشنایی با نوارمنو. 6

تنظیمات فرمان ها 8

نوار ابزار (  Toolbar) 9

قسمت Shelf 14

قسمت Tol box كادر ابزار 14

قسمت View points: 15

پنجره Channel Box  و Leyer Box. 16

قسمت Time  و Rahqe. 16

آشنايي با مراحل و مقدمات متحرك سازي. 17

درخشندگي و كنتراست.. 18

دوربين ها وپرسپكتيو. 20

كات.. 21

حركت در صحنه. 21

حركت دوربين. 21

اصول گرافيك كامپيوتري. 21

بردارها و پيكسلها 22

دو بعدي و سه بعدي. 22

محيط MAYA. 27

تعامل در محيط Maya. 37

اصطلاحات كليدي. 38

كليد هاي ميانبر. 39

ايجاد اشيا 40

ايجاد نورها 41

ايجاد دوربين ها 42

انتخابهاي انفرادي. 43

افزودن و كاستن انتخابها 43

انتخاب اشيا به كمك پنجره انتخاب.. 45

انتخاب اشيا به كمك كمند انتخابي. 45

Quick selection. 46

تبديل هاي اشيا 47

اجراي تبديل ها 48

جسباندن عمليات چرخش.. 50

تبديلات همزمان چند شي. 50

تكثير اشيا 50

تكثير پيشرفته. 51

انواع تكثير. 51

برای دانلود و خرید مقاله روی لینک زیر کلیک کنید