اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله فنون فروش و بازاریابی

مقاله  فنون فروش و بازاریابی 27 صفحه ای که فهرست مطالب را در زیر می بینید

فهرست موضوعات :

مقدمه. 1

تعريف اوليه از بازاريابي.. 2

تعريف بازار. 2

فنون فروش.. 3

فروش چيست ؟. 3

فروشنده كيست ؟. 3

مشتري كيست ؟. 4

فروش سنتي.. 4

مديريت فروش چيست ؟. 5

وظايف مدير فروش چيست  ؟. 5

برنامه ريزي.. 6

سازماندهي.. 7

تامين نيروي انساني.. 7

هدايت.. 8

كنترل. 8

مديريت كانال هاي توزيع. 8

فرايند مديريت فروش.. 9

هنر فروشندگي يا علم فروش ؟. 10

راه های شناخت مشتری.. 11

مشتری راضی.. 11

مزايای يک مشتری بسيار راضی.. 11

فروشنده موفّق. 12

ويژگي هاي فروشنده موفق. 12

دانش فروشندگي.. 13

  1. دانش تجاري.. 13
  2. دانش درباره صنعت.. 14
  3. دانش درباره شركت.. 14
  4. دانش درباره محصول. 15

خرده فروشي.. 15

انواع خرده فروشي.. 15

اصول موفقیت در خرده فروشي.. 17

عمده فروشي.. 18

وظايف عمده فروشي.. 18

انواع عمده فروشي.. 19

مهندسي فروش.. 20

ويژگي هاي مهندس فروش.. 21

مراحل اصلي مهندسي فروش.. 21

مديريت خدمات پس از فروش.. 22

گارانتي و وارانتي   24

برای خرید و دانلود مقاله کامل  روی لینک زیر کلیک کنید