اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله ترجمه شده Projects and programmes: Diversity of management, diversity of aims and interests

مقاله انگلیسی  Projects and programmes: Diversity of management, diversity of aims and interests  (پروژه ها و برنامه ها : تنوع مدیریت ، تنوع اهداف و علایق)  (pdf متن اصلی همراه با ترجمه)

لینک مقاله زبان اصلی : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786308001609

 

بخشی از مقدمه به همراه ترجمه  :

  1. Introduction

Welcome to this special edition of the IJPM, which contains a papers drawn from the Projects and Programmes Track of the 8th Annual Conference of the European Academy of Management, EURAM 2008, which was held 14–17 May in Ljubljana and Bled, Slovenia. The theme for the track was ‘‘Diversity of management, diversity of aims and interests”. In both the public and private sectors, management is choosing more and more often to organise diverse and non-routinised activities as projects and programmes, where programmes can be considered to be clusters of projects aimed at meeting diverse goals for organisations and diverse societal policies.

Yet, despite this widespread change in management practice, project forms of organising have received relatively little attention from mainstream management researchers. One of the things that has made EURAM distinctive over the years has been the existence of a strong project management track. The strength of the track has been growing since the 2nd conference in Stockholm and in St. Andrews, Munich, Oslo and then Paris where it was one of the strongest tracks in terms of both size and quality of the papers.

  1. مقدمه :

به این ویرایش خاص IJPM خوش آمدید که شامل مقالاتی برگرفته از پروژه ها و برنامه های هشتمین کنفرانس سالانه آکادمی مدیریت اروپا ، EURAM 2008 است و در 17-14 ماه می در Ljubljana ، Bled و Slovenia برگزار شد . درون مایه این اثر ، ” تنوع مدیریت ، تنوع اهداف و علایق ” است . در هر دو بخش عمومی و خصوصی ، مدیریت اغلب اوقات انتخاب می شود تا فعالیت های متنوع و غیر عادی را به عنوان پروژه ها و برنامه ها سازماندهی کنند ، جایی که برنامه ها ، پروژه هایی هستند که هدفشان اهداف مختلف برای سازمان ها و سیاست های اجتماعی متنوع است .

با این وجود علی رغم این تغییر گسترده در عملکرد مدیریت ، تشکل های پروژه سازماندهی ، توجه اندکی از پژوهشگران مدیریتی دریافت کرده اند . یکی از مسائلی که EURAM را طی سال ها متمایز ساخته است ، وجود مدیریت پروژه قوی است . قدرت اثر از دومین کنفرانس در Oslo . Munich , St . Andrew , Stackholm و سپس پاریس برگزار شد ، پیشرفت کرد ، زیرا که در آن جا یکی از قوی ترین آثار هم در اندازه و همی کیفیت مقاله بود .

 

برای خرید و دانلود فایل ترجمه همراه با متن اصلی روی لینک زیر کلیک کنید