اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله ترجمه شده Digital libraries and Web 3.0 (كتابخانه هاي ديجيتالي و وب 3 )

مقاله انگلیسی و ترجمه کامل فارسی Digital libraries and Web 3.0. The CallimachusDL approach  (كتابخانه هاي ديجيتالي و وب 3 (رويكرد كتابخانه ديجيتالي كاليماخوس)  (pdf متن اصلی همراه با ترجمه)

 

لینک مقاله زبان اصلی : http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/14309/digital_CHB_2011_ps.pdf

 

آنجل گارسيا كرسپو، جوان ميشل گامز بربيس، ريكاردو كولومو پالاكيوس، فرانسيسكو گارسيا سنچز

 

بخشی از چکیده به همراه ترجمه  :

a b s t r a c t
The constantly increasing volume of information available on the Internet is changing the forms of classification and access to data. Given the immense collection of information stored on the Internet, digital libraries constitute a fundamental subject of research. Among the challenges of classifying, locating and accessing knowledge in digital libraries tackling with the huge amount of resources the Web provides,
improving digital libraries by means of different strategies, particularly, using semantics remains a promising and interesting approach. In this paper, CallimachusDL is presented, a semantics based digital library which provides faceted search, enhanced access possibilities and a proof of concept implementation. CallimachusL represents a novel approach to digital libraries, integrating social web and multimedia elements in a semantically annotated repository. The results of the implementation indicate that the features proposed in CallimachusDL are encouraging and extendable in the use of digital libraries

چكيده

افزايش مداوم حجم اطلاعات قابل دسترس در اينترنت، باعث تغيير شكل رده بندي و دسترسي به داده ها شده است. با ارائه مجموعه زيادي از اطلاعات ذخيره شده در اينترنت، كتابخانه هاي ديجيتالي موضوعي بنيادين براي تحقيق به شمار مي آيند. در ميان چالش هاي مربوط به طبقه بندي، جايگزيني و دسترسي به دانش  در كتابخانه هاي ديجيتالي  اين كتابخانه ها مي بايست از عهده مقدار زيادي از منابع كه از وب فراهم مي شود برآيند. از اين رو مي بايست آنها با استفاده از راهكارهاي متفاوت بويژه با استفاده از روشهاي نظام مند و جالب بهبود بخشيد. در اين مقاله رويكرد  كتابخانه ديجيتالي كاليماخوس[7] معرفي شده است. يك كتابخانه ديجيتالي معنادار كه داراي جستجوي چهريزه اي، امكانات دسترسي بهتر و امكان اداي مفهوم را فراهم مي كند. كتابخانه ديجيتالي كاليماخوس رويكردي  نوين را براي كتابخانه هاي ديجيتالي، گردآوري وب اجتماعي و عناصر چند رسانه اي پديد آورده است. نتايج اين اجرا نشان مي دهد كه ويژگي هاي پيشنهاد شده در رويكرد كتابخانه ديجيتالي كاليماخوس استفاده از كتابخانه هاي ديجيتالي را تشويق مي كند.

كليدواژه هاي موضوعي:

كتابخانه ديجيتالي، هستي شناسي، كتابخانه ديجيتالي كاليماخوس، وب معنايي.
برای خرید و دانلود فایل ترجمه همراه با متن اصلی روی لینک زیر کلیک کنید