اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله ترجمه شده : پژوهش عملیاتی

مقال انگلیسی با ترجمه فارسی Operations research (پژوهش عملیاتی یا پژوهش در عملیات) دارای 5 صفحه متن انگلیسی همراه با 5 صفحه ترجمه فارسی

بخشی از متن انگلیسی و ترجمه به همراه فهرست

پژوهش روش كاربرد،پژوهش كاربردي يا صرفاOR عبارتند از كاربرد الگوهاي رياضي.آمار و الگوريتم به منظور اتخاذ تصميم مناسب.پژوهش روش كاربرد اغلب براي بررسي نظام هاي پيچيده جهان واقعي و باهدف ارتقا و بهينه سازي عملکرد صورت مي گيرد. مي توان OR را شكلي ازرياضيات كاربردي به شمار آورد.

فهرست

1 – پژوهش روش كاربرد دربافت

2 – حوزه هاي كاربرد

3 – جوامع شغلي

4 – منشا و نام

5 – نمونه ها

Operations research, operational research, or simply OR, is the use of mathematical models, statistics and algorithms to aid in decision-making. It is most often used to analyze complex real-world systems, typically with the goal of improving or optimizing performance. It is one form of applied mathematics.

Contents

  • 1 Operations research in context
  • 2 Areas of application
  • 3 Professional societies
  • 4 Origins and the name
  • 5 Examples

برای خرید و دانلود کامل مقاله (متن انگلیسی و ترجمه فارسی) روی لینک زیر کلیک کنید

15,000 ریال – این محصول را میخواهم