اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله ترجمه شده رابطه بين كسورات بودجه و وروديهاي سرمايه اي:شواهد اقتصادي بيشتر

ترجمه مقاله انگلیسی The relationship between budget deficits and capital inflows: Further econometric evidence (رابطه بين كسورات بودجه و وروديهاي سرمايه اي:شواهد اقتصادي بيشتر) دارای 10 صفحه متن انگلیسی همراه با 12 صفحه ترجمه فارسی

لینک زبان اصلی مقاله در sciencedirect  :

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1062976996900472

چکیده به همراه ترجمه فارسی :

Abstract

This research note examines the impact of federal deficits on U.S. capital inflows. Expanding on the previous work of Bahmani-Oskooee and Payesteh (1994), we employ the relatively new maximum likelihood procedure developed byJohansen (1988) andjohansen andJuselius (1990) to do cointegration tests. The results find a long run relationship between budget deficits and capital inflows. In addition, findings from error-correlation modeling reveal that short-run disequilibria in financial markets are corrected very rapidly, suggesting that these markets are efficient.

چکیده :

اين تحقيق اكثر فدرال را روي وردريهاي سرماه اي ايالات متحده گزارش مي كند .با توسعه كارهاي قبلي بهمني- اسكويي وپايسته (1994)مابر منطقي بودن حداكثر احتمال جديد عرضه شده بوسيله جانسن (1988)وجانسن ژوليوس (1990)براي انجام آزمايشات Cointegrationتاكيد مي كنيم .نتايج يك رابطه بلند مدت رابين كسورات بودجه و وردريهاي سرمايه نشان مي دهد .بعلاوه يافته هاي حاصل از مدلسازي خطا –اصلاح نشان مي دهد كه ناتعادلهاي موقتي (كوتاه مدت )در بازارهاي مالي به سرعت اصلاح ميشوند وبنابراين مشخص ميشود كه بازارهاكارآمد هستند .

 

برای خرید و دانلود کامل مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی روی لینک زیر کلیک کنید

20,000 ریال – این محصول را میخواهم