اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی زندگی نامه امام علی (ع)

 

مقاله انگلیسی Imam Ali Biography in Brief به همراه ترجمه فارسی خلاصه زندگینامه امام علی ( علیه السلام)

دارای 3 صفحه متن انگلیسی و 3 صفحه ترجمه فارسی

قسمتی از متن با ترجمه آن را در زیر مساهده میکنید :

Imam Ali (A), the first Imam, was the cousin of the Holy Prophet. He was born on Friday, the 13th Rajab in the Holy Ka’aba. He was brought up under the tutelage of the Holy Prophet.

As Imam Ali (A) says: “The Holy Prophet brought me up in his own arms and fed me with his own morsel. I followed him where ever he went like a baby camel following its mother. Each day a new aspect of his character would beam out of his noble person and I would accept it and follow it as a command.”

امام علی (علیه السلام)، امام اول، پسر عموی پیامبر بود. او در روز جمعه سیزده رجب در کعبه مقدس متولد شد. او تحت سرپرستی پیامبر پرورش یافت.

همانطور که امام علی علیه السلام می فرماید: “پیامبربزرگوارمرا در آغوش خود پرورش داد و از غذای خویش به من خوراند. به هر جا که می رفت مانند بچه شتری که به دنبال مادرش می رود، او را تعقیب می کردم. هر روز یک ویژگی جدید از شخصیت شریفش برایم آشکار می گشت که من آن را به سان فرمان ( خداوند) می پذیرفتم.

برای خرید و دریافت متن انگلیسی و ترجمه فارسی روی لینک زیر کلیک کنید