اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله ارتباط سبک های نوین رهبری مدیران با بی تفاوتی کارکنان درسازمان

مقاله فارسی کامل در رابطه با ارتباط سبک های نوین رهبری مدیران با بی تفاوتی کارکنان درسازمان  دارای 23 صفحه در فرمت ورد (قابل ویرایش ) همراه با فهرست ، چکیده ، مقدمه منبع ،نتیجه گیری

فهرست مطالب و چکیده این مقاله را در زیر مشاهده می کنید

فهرست

چکیده. 1

مقدمه. 2

پرسش های پژوهش…. 3

یافته های پژوهش…. 4

چیستی و ابعاد بی‌تفاوتی.. 6

سبک های نوین رهبری ومدیریت درسازمان. 7

علل بروز بی تفاوتی در کارکنان. 8

عوامل ساختاری.. 9

عوامل انگیزشی.. 10

پیامدهای بی‌تفاوتی.. 12

پیامدهای فردی.. 13

پیامدهای سازمانی.. 13

راهکارهای مدیریتی برای برخورد با بی‌تفاوتی در کارکنان. 13

محاسن ارزیابی.. 16

نتیجه گیری.. 19

مراجع ومآخذ: 20

 

چکیده

امروزه بررسی رفتار کارکنان در سازمان‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است و مدیران همواره باید علاوه بر ارزیابی عملکرد کارکنان خود رفتار آن‌ها را نیز مورد توجه دائمی قرار دهند، جرا که رفتار کارکنان روی عملکرد آن‌ها و در نهایت عملکرد سازمان تأثیر مستقیم دارد. از جمله این رفتارهایی بی‌تفاوتی سازمانی است که در سازمان‌ها به میزان قابل توجهی مشاهده شده ولی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

بررسي بعضي از علل بي تفاوتي (indifference) و چرايي آنها در سازمانهاي ايراني و روشهاي پيش گيري قبل از شروع بكار هر مجموعه اقتصادي، اداري و خدماتي و كنترل آن در سازمانهاي موجود وارتباط آن با سبک های نوین رهبری ومدیریت درسازمان بطور كلي به عنوان يكي از مهمترين عوامل عدم پیشرفت سازمان، دراین پژوهش هدف اين مقاله مي باشد.

نگاه به مديريت سازمان ها از نقطه نظر بررسي ابعاد روان شناختي كاركنان و تحليل علل بروز رفتارهاي مثبت و منفي آنان در يك سازمان ، اگرچه ديدگاه جديدي در ادبيات مديريت به شمار نمي آيد و ليكن ، در مديريت نوين و عملي ، طي سالهاي اخير همواره مورد تاكيد بوده و ارزش فزاينده اي يافته است.

این پژوهش باتوجه به توصیفی تحلیلی بودن موضوع پژوهش با هدف شناخت این مسأله انجام گرفته و برای این منظور از روش پژوهش مشاهده ومصاحبه استفاده شده است.

کلید واژه:   بي تفاوتي ؛ شايسته سالاري ؛ ارزيابي عملكرد كاركنان ؛ انگيزش كاركنان ؛ سازمانهاي يادگيرنده ؛ مشاركت و همدلي كاركنان وسبک رهبری خدمتگزار ورهبری تحول گرا

 

برای خرید و دانلود کامل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید