اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مدار و برنامه نشان دهنده ساعت و تاریخ شمسی با ATMEGA8

SCHEMATIC

در این برنامه از LCD 2*16 و میکرو ATMEGA8 استفاده شده که ساعت و تاریخ را نشان میدهد . همچنین امکان این را دارد که دو زمان خاموش و روشن شدن را برای یک خروجی تنظیم کنیم . در روبروی ساعت و تاریخ به فارسی می نویسد ” خاموش 40 ” و “روشن 10”  یعنی به طور پیوسته خروجی پس از 40دقیقه خاموشی 10 دقیقه روشن است .

کاربرد این مدار برای فن تهویه و پمپ آب جهت آبیاری و بسیاری کاربردهای دیگر میباشد …

 

برای پرداخت و  دریافت فایل pcb  برنامه bascom و شماتیک مدار proteus روی لینک زیر کلیک کنید

15,000 ریال – این محصول را میخواهم