اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی آموزشگاه علمی آزاد

مقاله طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی آموزشگاه علمی آزاد دارای 18 صفحه با فرمت ورد (قابل ویرایش)

فهرست و خلاثه طرح را در زیر مشاهده می کنید:

خلاصه طرح :

موضوع طرح: آموزشگاه علمی آزاد

ظرفیت طرح: 124800 ساعت آموزش – نفر

محل اجرای طرح: قابل اجرا در مناطق شهری سراسر کشور

سرمایه گذاری کل: 474 میلیون ریال

سهم آورده متقاضی: 54 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 420 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: پانزده ماه

اشتغالزایی: پانزده نفر

 

فهرست

خلاصه طرح. 1

مقدمه : 2

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح. 3

الف- سرمایه ثابت.. 3

1-    مکان مورد نیاز طرح: 3

2-    تجهیزات فنی: 3

3-    اثاثیه اداری: 4

4-    هزینه های قبل از بهره برداری: 5

5-    هزینه نگهداری وتعمیرات: 5

جدول هزینه های جاری طرح. 6

سرمایه در گردش… 6

درآمد طرح: 7

جدول کل هزینه های طرح. 8

برآورد هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی: 8

جمع کل سرمایه گذاری ثابت.. 9

ب- سرمایه در گردش: 10

1-    ملزومات اداری وآموزشی: 10

2-    سوخت وانرژی: 10

3-    حقوق و دستمزد: 11

4-    هزینه استهلاک: 12

محاسبه نقطه سر به سر: 12

پیش بینی مالی طرح. 13

محاسبه دوره بازگشت سرمایه: 13

محاسبه کارمزد وام: 14

جدول باز پرداخت اصل کارمزد تسهیلات.. 15

 

برای خرید و دانلود کامل طرح روی لینک زیر کلیک کنید