اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

طرح توجيه فني مالي و اقتصادي پرواربـندي گوساله

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرواربـندي گوساله فایل ورد قابل ویرایش

با ظرفيت هفتاد و پنج راس در هر دوره

فهرست

خلاصه طرح…

مـقـدمـه :

سرمايه گذاري مورد نياز طرح…

الف – سرمايه ثابت….

   الف – 1 ) زميـن :

الف – 2 ) محوطه سازي :

الف – 3 ) ساختمانها:

الف – 4 ) ماشين‌آلات:

الف – 5 ) تاسيسات:

الف – 6 ) وسايل نقليه :

الف – 7 ) تاسيسات اداري:

الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

جمـع هزينه هاي جاري طرح

سرمايه در گردش :

ج- درآمد طرح :

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي:

پيش‌بيني مالي طرح…

محاسبه دوره بازگشت سرمايه:

محاسبه نقطه سر به سر:

محاسبه كارمزد وام :

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات….

خـلاصــه طــرح

موضوع طرح :پروار بندي گوساله

ظرفيت : هفتاد و پنج راس در هر دوره ( يكصد و پنجاه راس در سال )

محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور

سرمايه گذاري كـل: 24/820 ميليون ريال

 سهم آوردة متقاضي: 24/90 ميليون ريال

 سهم تسهيلات: 730 ميليون ريال

 دورة بازگشـت سرمايه: 23 ماه

 ميزان اشتغال زايي : 11 نفـر

 

برای خرید و دانلود کامل فایل ورد طرح  روی لینک زیر کلیک کنید

20,000 ریال – این محصول را میخواهم