اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس مبانی مدیریت بازرگانی پیام نور 10نیمسال

سوالات + جواب تستی درس مبانی مدیریت بازرگانی
کد های درس : 1235003

مخصوص رشته مدیریت بازرگانی

۱۰ نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه

مـحتویـات فایل:

نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه

نیمسال دوم 93-92 + پاسخنامه
نیمسال اول 93- 92 + پاسخنامه

نیمسال اول 92-91 + پاسخنامه

نیمسال دوم 91- 90 + پاسخنامه

نیمسال دوم 90-89 + پاسخنامه
نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه

نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه
نیمسال اول 89-88 + پاسخنامه

نیمسال دوم 88-87

 

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخ نامه ها روی لینک زیر کلیک کنید