اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس سیستم های اطلاعات مدیریت پیام نور 10نیمسال

سوالات + جواب تستی درس سیستم های اطلاعات مدیریت
کد های درس :  1218105 – 1218112

مخصوص رشته مهندسی مدیریت اجرایی – مهندسی صنایع

10 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه

مـحتویـات فایل:

نیمسال دوم 94-93 + پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه

نیمسال دوم 93-92 + پاسخنامه
نیمسال اول 93- 92

نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه

نیمسال دوم 91-90 + پاسخنامه

نیمسال دوم 90-89
نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه

تابستان 90

تابستان 89

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخ نامه ها روی لینک زیر کلیک کنید