اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس ساختمان داده ها /ساختمان داده و الگوریتم ها پیام نور (تمام ترم ها)

سوالات + جواب تستی + جواب تشریحی درس ساختمان داده ها / ساختمان داده و الگوریتم ها

کد های درس :  1111073-1115112-1115193-1115164-1115140-1511020

مخصوص تمامی گرایش های رشته کامپیوتر – رشته فناوری اطلاعات – رشته علوم کامپیوتر – رشته ریاضایت و کاربردها

10 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه تستی و تشریحی

مـحتویـات فایل:

نیمسال دوم 94-93 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 93-92 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی

نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی
نیمسال اول 92-91 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی

نیمسال دوم 91- 90 +پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 90-89 + پاسخنامه تستی
نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی

نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی
نیمسال اول 89-88 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی

نیمسال دوم 88-87 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی

 

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخ نامه ها روی لینک زیر کلیک کنید