اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت پیام نور 13نیمسال

سوالات + جواب تستی درس زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت
کد های درس :**  1212174    **

مخصوص  رشته مدیریت ( صنعتی) – رشته علوم اقتصادی ، رشته حسابداری

13 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه

مـحتویـات فایل:

نیمسال دوم 94-93 + پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه

نیمسال دوم 93- 92 + پاسخنامه
نیمسال اول 93- 92 + پاسخنامه

نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + پاسخنامه

 نیمسال دوم 91- 90 + پاسخنامه
نیمسال اول 91-90 + پاسخنامه

نیمسال دوم 90-89 + پاسخنامه
نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه

نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه

نیمسال دوم 88 – 87 + پاسخنامه

تابستان 91

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخ نامه ها روی لینک زیر کلیک کنید