اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس ریاضیات پایه ومقدمات امار /ریاضیات و کاربرد آن پیام نور(تمام ترمها)

سوالات + جواب تستی و تشریحی درس ریاضیات پایه ومقدمات امار1 /ریاضیات و کاربرد آن
کد های درس : 1111004-1111005-1111009-1111012-1111014-1111117

مخصوص رشته های  حسابداری – تمامی گرایش های مدیریت (دولتی ، جهانگردی ، بازرگانی ، صنعتی و …) – علوم اقتصادی و …

10 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه تستی و تشریحی

مـحتویـات فایل:

نیمسال دوم 94-93 + پاسخنامه تستی + تشریحی
نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 93-92 + پاسخنامه تستی
نیمسال اول 93- 92 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه تستی + تشریحی
نیمسال اول 92-91 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال دوم 91-90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 90-89

نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال دوم 88-87 + پاسخنامه تشریحی

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخ نامه ها روی لینک زیر کلیک کنید