اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس آمار استنباطی پیام نور (تمام ترم ها)

سوالات + جواب تستی +جواب تشریحی درس آمار استنباطی

(کد های درس : 1217272-1117005-1240022)
مخصوص تمامی گرایش های علوم تربیتی – رشته روانشناسی – رشته راهنمایی و مشاوره- آموزش محیط زیست – آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

9 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه تستی و تشریحی

مـحتویـات فایل:

نیمسال دوم 94-93 + پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه

نیمسال دوم 93-92 + پاسخنامه

نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + پاسخنامه

نیمسال دوم 91- 90 + پاسخنامه

از این سال به بعد سوال تشریحی نداشته

از این سال به قبل سوال تشریحی داشته

نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی

نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی
نیمسال اول 89-88 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخ نامه ها روی لینک زیر کلیک کنید