اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس آسیب شناسی روانی1 /روانشناسی مرضی پیام نور(تمام ترم ها)

سوالات + جواب تستی درس آسیب شناسی روانی1 – روانشناسی مرضی

کد های درس :**  1211093 – 1217017 – 1217060 -1217231   **

مخصوص رشته های روانشناسي عمومی – رشته راهنمایی و مشاوره

به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه تستی

مـحتویـات فایل:

ترم های:

نیمسال دوم 94-93 + پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه

نیمسال دوم 93- 92 + پاسخنامه
نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه

نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + پاسخنامه

 نیمسال دوم 91- 90 + پاسخنامه

نیمسال دوم 90- 89 + پاسخنامه

نیمسال دوم 89- 88 + پاسخنامه

تابستان 91 + پاسخنامه

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخنامه ها روی لینک زیر کلیک کنید

20,000 ریال – این محصول را میخواهم