اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه (تستی و تشریحی) درس مدار منطقی پیام نور (تمام ترم ها)

سوالات + جواب تستی + جواب تشریحی درس مدار منطقی / مدارهای منطقی

کد های درس : 1115076-1115139-1119009-1115139-1115197
مخصوص تمامی گرایش های رشته کامپیوتر – تمامی گرایش هایرشته برق – تمامی گرایش های رشته مهندسی پزشکی – رشته مهندسی مدیریت اجرایی

13 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه تستی و تشریحی

مـحتویـات فایل:

نیمسال دوم 94-93 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 93-92 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی

نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه تستی
نیمسال اول 92-91 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی

نیمسال دوم 91- 90 +پاسخنامه تستی
نیمسال اول 91- 90 +پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 90-89 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی
نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی

نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی
نیمسال اول 89-88 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی

نیمسال دوم 88-87 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی
نیمسال اول 88-87 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی

تابستان 91 +پاسخنامه تستی

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخ نامه ها روی لینک زیر کلیک کنید