اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله ترجمه شده تنش ناشی از تماس و بار يک مجموعه ارتجاعي پيچ شده

مقاله انگلیسی   Contact stresses and Loads in an elastic bolted assembly همراه با ترجمه فارسی (تنش ناشی از تماس و بار يک مجموعه ارتجاعي پيچ شده)  (متن اصلی همراه با ترجمه فارسی)

منبع انگلیسی :  http://www-mdp.eng.cam.ac.uk/web/library/enginfo/textbooks_dvd_only/DAN/SSS/home.html

این مقاله شامل دو فصل بوده همراه با تصاویر  و فرمول ها و مثال های مرتبط با موضوع

فصل اول تنش ناشی از تماس

فصل دوم بار يک مجموعه ارتجاعي پيچ شده

 

بخشی از متن  به همراه ترجمه  :

 

فصل اول : تنش ناشی از تماس

در واقع ما چگونگی تنش ناشی از تماس را در اینجا مطرح می کنیم بطوریکه تقریباً عنوان سر فصل یاتاقان یا در هم فشردن می باشد.

ما هم اکنون میزان تنش را در این سیستم با جزئیات بیشتر مورد آزمایش و ارزیابی قرار می دهیم. در اتصال میان برنده های ثابت و انعطاف نا پذیر همانند سطوح مسطح گوه، سیلندر یا گوی ، از لحاظ تئوریکی تنشهایی که در اینجا بوجود می آیند تقریباً نامحدود می باشد

اگر چه عمر واقعی این تجهیزات مکانیکی با توجه به عملکرد عناصر مختلف در این راستا به انجام می رسد.

این وسایل بیشتر به صورت لاستیکی ساخته می شو ند و عملکرد آنها نیز تحت تاثیر تنش ناشی از اتصالات قرار می گیرند. ارتباط بین ترکیبات با همدیگر باعث گسترش حجم سیستم می شود. برای آنالیز کردن بدنه های هندسی سیستم آنها را از لحاظ محاسبات ریاضی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم .اولا باید به این نکته توجه کرد که تمامی اتصالات را محکم نمائید و اجزا سیستم را در یک وضعیت مطلوب تنظیم نمائید. و نسبت عملکرد کل سیستم را با توجه به برنامه های کاربردی مورد آزمایش قرار دهید.

ضریب سرعت را نیز از طریق رسم شکلهای هندسی ارزیابی نمائید.همانطور که مشاهده شد در شکل روبه رو دو گوی در کنار یکدیگر ترسیم شده اند که به صورت استوانه های غلتانی می باشد که امتداد آنها L مانند می باشد این ناحیه در واقع نمایشگر شکل هندسی یک سیلندر می باشد که از طریق پیچ و مهره به محفظه میل لنگ متصل شده است.

عمر مفید آن نیز به پوشش صیقلی بستگی دارد. این قسمت در حقیقت طبق سیستم کارستین عمل می کند که از طریق محور های Y که روی سطح متقاطع رسم شده اند تنظیم می شوند.

Chapter One : Contact stresses

We have seen how contact stresses may be treated approximately under the heading of ‘bearing’ or ‘crushing’, using the concept of projected area. We now examine these stresses in more detail.

In the contact between theoretically rigid bodies such as the plane with wedge, cylinder or sphere, stresses are infinite since the contact area is zero. In real life however neither the base (b) below nor the cylinder (c) is completely rigid – rather both contacting elements must deform as indicated at (d). Elasticity requires gradual transition of both members from their free boundaries to the common interface area (e).

These last sketches are of course grossly exaggerated – contact areas between metal components are small but non-zero, and give rise to stresses which are finite but large.

It is possible to analyse certain simple contacting body geometries – simple in that end effects are ignored for example. The analysis is still complex, so we shall quote rather than derive the results in order to obtain an appreciation of the behaviour for common geometries.

Shown are two spheres, or cylinders of length   L in end view, with greatly exaggerated deflections. A Cartesian system is defined with the y-axis normal to the sketch plane.

 

برای خرید و دانلود فایل ترجمه همراه با متن اصلی روی لینک زیر کلیک کنید